İŞ HUKUKU AVUKATI

                İşçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıkların çözümü ile ilgilenen hukuk dalına iş hukuku denmektedir. İşçi ve işveren arasındaki ilişki bir iş veya hizmet sözleşmesine bağlı olabileceği gibi kimi zamanlar da herhangi bir iş akdine bağlı olmayabilir. İş sözleşmeleri temelde sürekli, süreksiz, belirli, belirsiz, tam süreli, kısmi süreli ve takım sözleşmesi gibi sözleşmelerdir. Ancak daha spesifik iş veya hizmet sözleşmeleri de mevcuttur.

İŞ HUKUKU DAVALARI NELERDİR?

İş hukuku çeşitli sebeplerle işten ayrılma, istifa, kıdem tazminatı alacağı davası, ihbar tazminatı alacağı davası, hizmet tespiti davası, haksız işten çıkarma nedeniyle işe aide gibi dava ve işlerle ilgilenir. İşçiler ücret alacakları, fazla mesai ücretleri, yıllık izin ücretleri gibi kimi alamadığı hakları da dava yolu ile talep edebilmektedirler. İş hukuku avukatı da tüm bu işçi işveren uyuşmazlıklarında taraflara hukuki bilgisi ile teknik yardım sağlamakta ve hak kayıplarını önlemektedir.

KIDEM VE İHBAR TAZMİNATINA NASIL HAK KAZANILIR?

                Bir yıldan fazla bir süre bir iş yerinde çalışmış olan işçi kıdem tazminatına hak kazanabilmektedir. İhbar tazminatı ise işverenin işçiyi işten çıkartmadan evvel gözetmesi ve bildirmesi gereken süre içinde işçiye bu durumu bildirmemesi neticesinde işçinin hak ettiği tazminat türüdür. Bu koşulların gerçekleşmesi halinde işçi kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanabilecektir. Bu tazminatlar işçi alacağı davası yolu ile istenebilecektir. Ancak detaylı bilgi için bir iş hukuku avukatından yardım alınması hak kayıplarının önüne geçilmesi açısından oldukça önemlidir.

İŞE İADE DAVASI NASIL AÇILIR?

İşe iade davasının açılabilmesi için birtakım koşulların karşılanmış olması gerekmektedir. İşçi 30 veya daha fazla işçinin çalıştırıldığı bir işyerinde çalışmış olmalıdır. Bu işyerinde en az 6 aylık bir kıdemi bulunmalıdır. İş sözleşmesi belirsiz süreli iş sözleşmesi türünden olmalıdır. İş sözleşmesi haksız olarak ve geçerli bir sebebe dayanmaksızın feshedilmiş olmalıdır. Bu koşulların hepsinin bir arada olması koşulu ile işe iade davası açılabilecektir. Bu hukuki sürecin doğru bir şekilde yürütülebilmesi için bir iş hukuku avukatından yardım alınması hukuki sürecin sağlıklı ve doğru bir şekilde yürütülebilmesi açısından önemlidir.

TOP Call Now Button0541 784 04 42