CEZA AVUKATI

Ceza hukuku insanı ve insan hayatını temel almasından kaynaklı olarak diğer hukuk dallarından ayrılmaktadır. İnsan davranışlarının suç olarak öngörülmüş hareketlere dahil olması ve belirli sınırları aşması halinde ceza kanunumuz kişilere kimi yaptırımlar öngörmüştür. Bu yaptırımlar adli makamlar tarafından hayata geçirilmektedir. Ceza avukatı da tüm bu adli süreçlerde taraflara hukuki olarak yardımcı olmaktadır.

CEZA HUKUKU’NUN KAPSAMI HANGİ SUÇLARDIR ?

Ceza hukuku alan olarak çok geniş bir yelpazeye yayılmaktadır. Hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, cinsel taciz, cinsel saldırı, reşit olmayanla cinsel ilişki, çocukların cinsel istismarı, kasten yaralama, taksirle yaralama, kasten adam öldürme, taksirle adam öldürme, uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kullanmak veya bulundurmak, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak, uyuşturucu madde imal ve ticareti, organ veya doku ticareti, işkence, eziyet, çocuk düşürtme düşürme veya kısırlaştırma, tehdir, şantaj, cebir, kişi hürriyetinden yoksun kılma, eğitim ve öğretimin engellenmesi, kamu kurumu veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinin engellenmesi, siyasi haklarınb kullanılmasıın engellenmesi, hakaret, kişisel verilerin izinsiz kaydedilmesi, özel hayatın gizliliğini ihlal, mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, resmi belgede sahtecilik, özel belgede sahtecilik, fuhuş, rüşvet yasamızda öngörülmüş olan suçların başlıcalarıdır. Tüm bu suçların soruşturulmasında ve kovuşturulmasında bir ceza avukatı yardımından faydalanılması önemlidir. Çünkü  kişilerin hürriyeti söz konusudur. Diğer suçlar için Türk Ceza Kanunu’na bakılabilir.

CEZA HUKUKU’NUN AMACI NEDİR?

Ceza yasası’nın temel amacı hukuk devleti ilkesinin korunmasını sağlamaktır. Bunun yanında kişilerin hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlamaktadır. Kişilerin suç boyutuna giren fiil ve davranışlarının bir yaptırıma bağlanması halinde kişilerin hak ettiklerinden fazla ceza almamalarını da hedeflemektedir. Bu anlamda diğer bir asıl hedefi de kişilerin hak ettikleri cezadan daha fazla bir ceza almalarını engellemektir. Ceza avukatı tüm bu yargı süreçlerinde kişilere hukuki destek sağlamakta ve sürecin yönetilmesine katkı sağlamaktadır.

Ceza yargılamasında usul diğer yargılamalara göre daha farklıdır. Bu nedenle ceza yargılaması ile ilgilenen bir avukattan yardım alınması kişilerin hak kayıplarına uğramaması açısından çok önemlidir.

TOP Call Now Button0541 784 04 42