BOŞANMA AVUKATI

Evlilik birliğinin aldatma, zina, terk veya evlilik birliğinin temelden sarsılması (eski adı ile şiddetli geçimsizlik) sebepleri gibi medeni kanunumuzda öngörülmüş olan sebeplerle sonlandırılması boşanma olarak adlandırılmaktadır. Boşanma avukatı da boşanma sürecine giren veya girmekte olan eşlere bu süreçte hukuki bilgisi ile yardımcı olmakta ve süreci profesyonel bir şekilde yönetmektedir. Taraflara ve yargıya hukuki bilgisi ile katkı sağlamaktadır.

Boşanma sebepleri genel ve özel sebepler olarak ayrılmaktadır. Özel boşanma sebepleri, zina, hayata kast pek kötü muamele onur kırıcı davranış, terk ve akıl hastalığıdır. Boşanmanın genel sebepleri ise evlilik birliğinin temelden sarsılması ve anlaşmalı boşanma şeklindedir. Boşanmanın genel veya özel bir sebebe dayanması farketmeksizin boşanma avukatı bu süreçte taraflara yardım sağlayabilmekte ve sürecin doğru ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesi hususunda destek verebilmektedir.  

ANLAŞMALI BOŞANMA NEDİR?

Tarafların bir yıl süre ile evli kalmış olma şartını karşılamaları sonucunda taraflar anlaşmalı olarak boşanabilmektedirler. Anlaşmalı boşanmada tarafların birinin açtığı davayı diğer tarafın kabul etmesi ile birlikte evlilik birliğinin temelden sarsılmış olduğu kabul edilmektedir. Ancak anlaşmalı boşanmada tarafların beraberce bir protokol metni hazırlamaları ve imza almaları gerekmektedir. Boşanma avukatı bu dava dilekçesinin ve protokol metninin hazırlanmasında taraflara hukuki destek sağlayabilmektedir. Ancak bir avukatın varlığı boşanmanoın gerçekleşmesi için yeterli değildir. Yargıtay kararlarına göre de hakimin tarafları bizzat dinlemesi gerekmektedir. Yalnızca tarafların avukatlarını dinleyerek karar vermesi mümkün değildir.

EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELDEN SARSILMASI NEDİR?

Evlilik birliğinin temelinden sarsılmış kabul edilebilmesi için kimi sebeplerin varlığı aranmaktadır. Ancak bu sebepler kanunda sıralı olarak belirlenmemiştir. Birkaç örnek verilecek olursa cimrilik, hakaret, aile sırlarını açıklamak, kıskançlık, ev ile ilgilenmemek, alkol kullanımı, kadının mesleğini yapmasına mani olmak, sık sık evi terk etmek, çocuklara kötü davranmak gibi sebeplerin varlığı evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olmasının göstergeleridir.

Özel boşanma sebeplerine dayanılarak bir boşanma davasının açılması halinde ise pek çok teknik olgu devreye girmektedir. Bu teknik süreçlerin kaçırılması çeşitli hak kayıplarına sebep olabilmektedir. Tarafların mağdur olmaması ve hak kayıplarına uğramaması açısından bir avukat yardımından faydalanmaları onların her zaman yararına olacaktır.

TOP Call Now Button0541 784 04 42