BİLİŞİM AVUKATI

Bilişim hukuku kısaca bilgi ve teknolojinin kötüye kullanımını engellemeye yönelik olarak ortaya çıkmış olan bir hukuk dalıdır. Bilişim suçları ise teknolojik herhangi bir sistemde kanuna aykırı veya yetkisiz bir şekilde gerçekleştirilmiş olan davranışlar olarak tanımlanabilmektedir. Bilişim avukatı ise bilişim suçu kapsamına girmiş olan davranış ve fiiller ile ilgilenmektedir.

BİLİŞİM SUÇLARI NELERDİR?

                Kişisel verilerin kötüye kullanılması, bilgisayar yolu ile işlenen suçlar (dolandırıcılık, sabotaj, yetkisiz erişim, sahtecilik, yazılımın izinsiz kullanılması ve yazılım ile ilgili kimi sorunlar bunlardan bazılarıdır) ticari sırların çalınması, çocuk pornografisi, hack saldırısı gibi suçlar bilişim suçlarının başlıcaları olarak kabul edilebilmektedir. Bunların yanı sıra kredi kartı yolsuzlukları ve bu yolla yapılan ve suç kapsamına giren haksız fiillere de günümüzde oldukça sık rastlanılmaktadır. Bilişim avukatı bu suçlarla ilgili olarak taraflara yardım sağlamaktadır.

Bilişim suçları 5237 sayılı Türk Ceza Kanunumuzun 243. Ve 245. Maddeleri arasında “Bilişim Alanında İşlenen Suçlar” başlığı altında düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre en basit hali ile bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına hukuka aykırı şekilde girme ve orada kalmaya devam etme suç olarak düzenlenmiştir. Bu fiiller sebebiyle sistem içindeki verilerin değişmesi veya yok olması hallerinde ise verilecek ceza arttırılır. Diğer bir hukuka aykırı eylem ise bilişim sistemini engelleme, bozma veya yok etmedir. Bu fiillerin yanında sistemi erişilmez kılan, veri yerleştiren veya var olan verileri başka bir yere gönderen kişinin bu eylemleri de yaptırıma bağlanmakta ve cezalandırılmaktadır. Bu fiillerin banka veya bir kurumuna ait bilişim sistemi üzerinde işlenmesi halinde ise ceza arttırımı yoluna gidilir. Bu suçların yanı sıra banka ve kredi kartlarının kötüye kullanımı da suç kapsamına alınmıştır.

BİLİŞİM AVUKATI NE YAPAR?

                Bilişim avukatı, bilişim sistemi ile ilgili olarak kanunda öngörülmüş ve suç kapsamına alınmış olan fillerle alakalı soruşturma ve kovuşturmalarda tarafların hukuki yardım almalarını sağlar ve hak kayıplarına uğramalarını engeller. Oldukça teknik bir alan olduğu için tarafların mutlaka hukuki yardım almaları gerekmektedir. Bu hukuki yardım danışmanlık hizmeti olabileceği gibi avukatlık hizmeti şeklinde de olabilmektedir.

TOP Call Now Button0541 784 04 42